Betreft: zorgverzekering 2006

Geachte meneer, mevrouw,

Per 1 januari 2006 komt er een nieuwe zorgverzekering, waarbij het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekering vervalt.

Veel zorgverzekeraars maken van deze wetswijziging gebruik om mondhygiënisten, maar ook andere zorgverleners een contract aan te bieden met eenzijdige voorwaarden.

Dit betreffen zowel contracten voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekeringen. Als zorgverlener ben ik niet verplicht een contract aan te gaan met een zorgverzekeraar. Als mondhygiënist wil ik zelf de zeggenschap in mijn eigen praktijk behouden en de vrijheid om mijn behandelingsmethode en materialen af te stemmen op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Keuzes die ik natuurlijk maak in overleg met mijn patiënt of diens ouders. Daarom zal ik voorlopig de oude overeenkomsten met zogverzekeraars aanhouden, d.w.z. de ondertekening uitstellen totdat nader juridisch advies is ingewonnen door mijn beroepsvereniging. Gevolg is wel dat het factureringsbureau de nota voor uw behandeling niet rechtstreeks naar uw verzekeraar kan sturen. Die nota stuurt het bureau dus naar u, waarna u deze zelf bij uw verzekeraar kunt indienen. Mogelijk betekent dit dat de nota niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Kinderen van 0-18 jaar krijgen onze zorg vanuit de basisverzekering vergoed. Volwassenen dienen hiervoor een aanvullende verzekering voor tandheelkunde kosten af te sluiten.

Verzekeraars bieden natura- en restitutieverzekingen aan. Bij een naturaverzekering legt u de keuze voor een zorgverlener in handen van de verzekeraar. Ook in de aanvullende verzeking voor tandheelkundige kosten kan dit gebeuren.

Gaat u toch naar een andere zorgverlener dan kriijgt u de kosten alleen onder bepaalde voorwaaarden volledig vergoed. Als u het belangrijk vindt dat u in het nieuwe zorgstelsel zelf uw zorgverlener (mondhygiënist,tandarts,arts, ect) kunt kiezen, adviseer ik u een restitutieverzekering af te sluiten waarbij de zorgverleners niet gecontracteerd zijn. Met zo’n verzekering krijgt u de kosten wel volledig vergoed conform de voorwaarden in de polis.

Tevens wil ik u melden dat ik per 01-01-2006 samenwerk met Infomedics een onafhankelijk factoringsbureau. Dit omtrent de vermeerderde administratie werkzaamheden door de nieuwe zorgverzekeringen.