Per 23 mei 2005 is de mondhygiënist rechtstreeks toegankelijk is geworden, dit houdt in dat u geen verwijzing meer van uw tandarts nodig heeft. De mondhygiënist kan binnen het in de Wet BIG omschreven deskundigheidsgebied zelfstandig functioneren. Met betrekking tot de voorbehouden handelingen kan de mondhygiënist functioneel zelfstandig handelen. Dit betekent dat er voor de desbetreffende handeling wel een opdracht van de verwijzer moet zijn, maar deze hoeft echter niet aanwezig te zijn. Deze voorbehouden handelingen zijn:

– het toedienen van lokale anesthesie door middel van injectie (geven van verdoving).
– het behandelen van primaire caviteiten, preparatie en restauratie met plastische vulmaterialen (boren en vullen van kleine gaatjes).