Vanaf 1 januari 2013 zijn er vaste tarieven gekomen, deze zijn bepaald door de NZa (Nederlandse Zorgauthoriteit). Mocht u meer informatie willen hebben, kunt u altijd voorafgaand aan uw behandeling een mail sturen of de behandelaar om advies vragen.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Kinderen krijgen de mondzorg vanuit de basisverzekering vergoed.

De praktijk heeft geen overeenkomsten gesloten met zorgverzekeraars. Mocht u vragen hebben over de codes en tarieven kunt u ons altijd benaderen voor advies.

Volwassenen die in aanmerking willen komen voor een vergoeding, moeten een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben afgesloten.

Bekijk hier de tarieven van Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo.

Tarieven

2019

Code A - Verdoving

 
Code Omschrijving Bedrag
A15 Oppervlakte verdoving € 7,45
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,33
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie Kostprijs

Code B - Verdoving d.m.v. een Roesje

Code Omschrijving Bedrag
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 28,66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,77

Code C - Consultatie en Diagnostiek

a. Diagnostisch Onderzoek
Code Omschrijving Bedrag
C11 Periodieke controle € 21,78
C13 Probleemgericht consult € 21,78
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
Code Omschrijving Bedrag
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103,16
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 57,31
c. Toeslagen en diversen
Code Omschrijving Bedrag
C80 Mondzorg aan huis € 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 45,85
C85 Weekendbehandeling € 21,78
C86 Avondbehandeling € 21,78
C87 Nachtbehandeling € 21,78

Code E - Wortelkanaalbehandelingen

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Code Omschrijving Bedrag
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31,52
b. Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
Code Omschrijving Bedrag
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
Code Omschrijving Bedrag
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45,85
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
Code Omschrijving Bedrag
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28,66
E56 * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28,66
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
Code Omschrijving Bedrag
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51,58
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45,85
Initiële wortelkanaalbehandeling
Code Omschrijving Bedrag
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28,66
Bleken
Code Omschrijving Bedrag
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,19
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 71,64
Behandeling trauma-element
Code Omschrijving Bedrag
E40 Directe pulpa-overkapping € 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,46
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,92
E44 Verwijderen spalk, per element € 5,73
Aanbrengen rubberdam
Code Omschrijving Bedrag
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,46
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
Code Omschrijving Bedrag
E31 Snij-/ hoektand € 114,62
E32 Premolaar € 160,47
E33 Molaar € 206,32
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 22,92
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 80,24
E37 Kijkoperatie € 68,77
Gebruik operatiemicroscoop
Code Omschrijving Bedrag
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 77,37
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
Code Omschrijving Bedrag
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 57,31

Code G - Kaakgewrichtsbehandelingen

a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie) Onderzoek/diagnostiek
Code Omschrijving Bedrag
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)
Code Omschrijving Bedrag
G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62 * Occlusale spalk € 154,74
G63 * Repositiespalk € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 * Behandeling triggerpoint € 63,04
G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 45,85
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 57,31
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)
Code Omschrijving Bedrag
G69 * Opbeetplaat € 63,04
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
Code Omschrijving Bedrag
G10 Niet-standaard beetregistratie € 85,97
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
Code Omschrijving Bedrag
G11 Scharnierasbepaling € 85,97
G12 Centrale relatiebepaling € 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
Code Omschrijving Bedrag
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286,56
G72 Controlebezoek MRA € 28,66
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 45,85

Code H - Chirurgische Ingrepen (incl. verdoving)

a. Onderdeel A
Code Omschrijving Bedrag
H11 Trekken tand of kies € 42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,92
H26 Hechten weke delen € 63,04
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 57,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,19
b. Onderdeel B
Code Omschrijving Bedrag
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 57,31
H33 Hemisectie van een molaar € 68,77
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,39
Wortelpuntoperatie per tandwortel
Code Omschrijving Bedrag
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 91,70
H44 Primaire antrumsluiting € 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80,24
Cyste-operatie
Code Omschrijving Bedrag
H60 Marsupialisatie € 80,24
H65 Primaire sluiting € 154,74
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
Code Omschrijving Bedrag
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40

Code J - Implantaten

Code Omschrijving Bedrag
J97 Overheadkosten implantaten € 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97,25
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Code Omschrijving Bedrag
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 97,79
J03 * Proefopstelling € 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,00
b. I Pre-implantologische chirurgie
Code Omschrijving Bedrag
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234,69
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146,68
J11 Prepareren donorplaats € 132,01
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141,79
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
Code Omschrijving Bedrag
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio € 83,12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127,12
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 58,67
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
c. Implantologische chirurgie
Code Omschrijving Bedrag
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak € 223,44
J28 Plaatsen volgend implantaat € 92,41
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 73,34
J29 * Plaatsen volgende Healing Abutment € 34,71
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
J36 Verwijderen implantaat € 32,27
J27 Vervangen eerste implantaat € 223,44
J37 Vervangen volgend implantaat € 92,41
d. Diversen
Code Omschrijving Bedrag
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,56
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 102,68
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 112,45
J33 Kosten implantaat € 314,04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9,78
e. Mesostructuur
Code Omschrijving Bedrag
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 151,57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 34,23
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 200,46
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63,56
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,45
f. Prothetische behandeling na implantaten
Code Omschrijving Bedrag
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 503,60
J51 * Onder klikgebit € 327,58
J52 * Boven klikgebit € 327,58
J53 * Omvorming klikgebit € 97,79
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127,12
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146,68
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171,13
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op  bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 107,56
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01
g. Nazorg implantologie
Code Omschrijving Bedrag
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01
h. Prothetische nazorg
Code Omschrijving Bedrag
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 136,90
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171,13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195,57
J73 * Opvullen met staafdemontage op  meer dan vier implantaten € 220,02
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 53,78
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102,68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127,12
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151,57
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 24,45
J79 * Verwijderen én vervangen steg € 45,47
i. Ketenzorg implantologie
Code Omschrijving Bedrag
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 497,73

Code M - Preventieve Mondzorg

Code Omschrijving Bedrag
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,85
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12,85
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 25,79
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 17,19
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,73
M40 Fluoridebehandeling € 14,33
M61 * Mondbeschermer € 25,79

Code P - Kunstgebitten

Code Omschrijving Bedrag
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28,66
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4  elementen € 85,97
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,19
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234,98
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320,95
P31 * Wortelkap met stift € 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls € 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,33
P45 * Noodkunstgebit € 114,62
a. Volledig kunstgebit
Code Omschrijving Bedrag
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 171,94
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 229,25
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372,53
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
Code Omschrijving Bedrag
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63,04
P27 Reoccluderen € 57,31
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,39
P28 Naregistratie en remounten € 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85,97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,39
Overige
Code Omschrijving Bedrag
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 40,12
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,12
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 85,97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 57,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,97
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak € 160,47
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,12
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,12
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 85,97
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 57,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,97
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 45,85
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 45,85

Code R - Kronen en Bruggen

a. Inlays en kronen
Code Omschrijving Bedrag
R08 * Eénvlaks composiet inlay € 68,77
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 131,82
R10 * Drievlaks composiet inlay € 171,94
R11 * Eénvlaksinlay € 103,16
R12 * Tweevlaksinlay € 160,47
R13 * Drievlaksinlay € 229,25
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 28,66
R24 * Kroon € 252,17
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 68,77
R29 * Confectiekroon € 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal € 57,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 57,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 114,62
b. Brugwerk
Code Omschrijving Bedrag
R40 * Eerste brugtussendeel € 171,94
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85,97
R46 * Brugverankering, per anker € 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143,28
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 28,66
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 28,66
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 114,62
R61 * Plakbrug met preparatie € 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,92
c. Restauraties diversen
Code Omschrijving Bedrag
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63,04
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie of pinnen in schildje € 22,92
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,92
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28,66
d. Schildje van keramiek of kunststof
Code Omschrijving Bedrag
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68,77
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114,62
e. Temporaire voorzieningen
Code Omschrijving Bedrag
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 28,66
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,46
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

Code T - Tandvleesbehandelingen

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
Code Omschrijving Bedrag
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166,21
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 30,95
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,17
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 151,88
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 166,21
Parodontale chirurgie
Code Omschrijving Bedrag
T70 Flapoperatie tussen twee elementen € 186,27
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 286,56
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) € 343,87
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 57,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71,64
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
Code Omschrijving Bedrag
T80 Tandvleestransplantaat € 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100,30
T82 Tandvleescorrectie per element € 54,45
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 143,28
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
Code Omschrijving Bedrag
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 114,62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186,27
Parodontale kroonverlengingsprocedure
Code Omschrijving Bedrag
T87 Kroonverlenging per element € 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343,87
Directe postoperatieve zorg
Code Omschrijving Bedrag
T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
Diversen
Code Omschrijving Bedrag
T91 Pocketregistratie € 34,39
T92 Parodontiumregistratie € 68,77
T93 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77,37
T57 * Toepassing lokaal medicament € 61,90
T95 * (Draad)Spalk € 22,92
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 57,31

Code U - Uurtarieven Bijzondere Tandheelkunde en Wlz

 
Code Omschrijving Bedrag
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,05
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,06
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,06
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 186,98

Code V - Vullingen

Code Omschrijving Bedrag
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,07
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 38,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 49,86
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 69,92
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 81,38
V91 Eénvlaksvulling composiet € 45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18
V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64
V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68,77
V30 Fissuurlak eerste element € 25,79
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,33
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 5,73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,46
V70 * Parapulpaire stift € 11,46
V80 * Wortelkanaalstift € 20,06
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,60

Code X - Maken en/of Beoordelen Foto’s

 
Code Omschrijving Bedrag
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16,05
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,04
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 68,77
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak € 68,77
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25,22
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 30,95
X34 Beoordelen schedelfoto € 22,92
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 57,31

Code Z - Abonnementen

Code Omschrijving Bedrag
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7,45
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11,46
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15,47
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 18,91
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 22,92
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6,30

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunt u nog meer informatie over de tarieven vinden.

Betalen

De financiële administratie van mijn praktijk is overgedragen aan Infomedics BV in Almere.

Infomedics zal voortaan de rekeningen verzenden en innen er wordt ook verzocht dat u deze voldoet aan Infomedics. Waar mogelijk stuurt Infomedics uw nota(‘s) direct door naar uw zorgverzekeraar.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Infomedics via telefoonnummer 036 – 203 1900.

U kunt ook terecht op de website www.infomedics.nl.