Pijn of spoed?

Heeft u pijnklachten of is er sprake van spoed? Wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op.

Pijnklachten

Bel ons via 06-38346442 bij pijnklachten zo mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur. Dan kunnen we u eventueel nog dezelfde dag helpen. Als de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende tandarts.

behandelkamers in praktijk regio Breda
foto: @lopkefotografie

Spoeddienst buiten de openingstijden, regio Breda

Buiten de openingstijden kunt u met spoedgevallen terecht bij Dental 365. Zij zijn bereikbaar via 085 – 018 9465.

Een tand uitgevallen?

Door een klap of ongeluk kan een tand loslaten uit de kaak. Het komt er dan op aan om zo snel mogelijk te handelen, zodat de tand kan worden teruggezet. De tand kan weer vastgroeien als er op een paar dingen wordt gelet:

  • Vind de tand zo snel mogelijk.
  • Raak de wortel niet aan.
  • Reinig de tand zo nodig en mogelijk voorzichtig met zout water of met melk.
  • Plaats de tand zelf terug in de kaak en ga daarna zo snel mogelijk naar de tandarts.

Kunt u de tand niet zelf terugplaatsen? Bewaar hem dan bij voorkeur in uw mond of eventueel in een glas melk of in een glas water met fysiologisch zout en ga zo snel mogelijk naar de tandarts. Bel ons direct: 076 – 561 1049.

NB: Als uw kind één of meer melktanden verliest, plaatst de tandarts ze over het algemeen niet terug. Uw kind zal dan moeten wachten tot de tanden van het blijvende gebit doorbreken. Vraag uw tandarts wel altijd om advies.

Nabloeding bij tanden trekken

Wat kunt u zelf doen aan een nabloeding?

  • Om een nabloeding te stoppen kunt u een verbandgaasje of een zakdoek met een knoop in uw mond op de wond leggen en uw mond stevig dicht bijten. Houd dit zeker dertig minuten vol. In een aantal gevallen zal de bloeding door de uitgeoefende druk op de bloedvaten stoppen. Zorg ervoor dat u hierna niet hard met water spoelt of de wond met hard voedsel beschadigt. Hierdoor kan de bloeding weer beginnen.
  • Wees erop voorbereid dat u misselijk kunt worden als u veel bloed heeft ingeslikt.
  • Blijft de wond ondanks deze poging toch bloeden, neem dan contact op met de behandelend tandarts, arts of polikliniek. Er kan dan opnieuw gehecht worden om de bloeding te stelpen.

Hoe kunt u zelf een nabloeding zoveel mogelijk voorkomen?

Zoals eerder gezegd kunt u een nabloeding na het trekken van een kies het beste voorkomen door een half uur na de behandeling stevig te blijven bijten op het gaasje dat door uw tandarts op de wond is aangebracht. Verder is het belangrijk dat u hard voedsel en te warme of koude dranken en spijzen vermijdt. Stop tijdelijk met roken, het liefst al enkele dagen voor de behandeling. En gebruik de eerste 24 uur geen alcoholische dranken. Probeer bij het tandenpoetsen de wond te vermijden en de tanden en kiezen naast de wond alleen héél voorzichtig te poetsen.

Informeer uw tandarts

Het is belangrijk dat u uw tandarts op de hoogte brengt van de medicijnen die u gebruikt en van ziektes die een verhoogde bloedingsneiging kunnen veroorzaken! Voorbeelden van medicijnen die een bloedingsneiging kunnen veroorzaken zijn bloedverdunners als aspirine, Ascal, Plavix, Marcoumar en Sintrom. Voorbeelden van ziekten die een bloedingsneiging kunnen veroorzaken zijn Hemofilie A/B en bloedplaatjesstoornissen.