Een paar huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen.

Algemeen

Welkom bij Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo. In onze praktijk wordt tandheelkunde op een hoog niveau nagestreefd. Het team bestaat uit verschillende behandelaars. De werkzaamheden binnen Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo zijn alles omvattend te noemen: restauratieve en esthetische tandheelkunde, mondhygiëne, etc. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de huisregels van onze praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Afspraken

Na een bezoek aan een van onze behandelaars wordt gelijk een nieuwe afspraak gemaakt. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt u dit telefonisch doen via telefoonnummer 076 – 561 1049 of per mail via info@tpvanoploo.nl.

Spoedgevallen

Buiten openingstijden is binnen de Bredase Tandartsenkring een spoeddienst geregeld. U kunt bellen met 076 – 520 9070, u wordt dan doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

Wij streven ernaar dat u bij pijn zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Wanneer u tijdig met ons belt gebeurt dit in vele gevallen dezelfde dag. Hier vindt u meer informatie over pijn of spoed.

Op tijd

Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van te voren, binnen onze werktijden, door te geven. Is dit niet gelukt? Dan zijn wij genoodzaakt kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Nota’s

Omdat wij in de praktijk liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen op patiënten aan Infomedics BV overgedragen. Infomedics is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor meer dan 4000 (para-)medici. Kortom, wij hebben zo meer tijd voor u.

Wat betekent dit voor u?

De nota (factuur) van ons ontvangt u via Infomedics. Als u gaat verhuizen verzoeken wij u nadrukkelijk om uw adreswijziging tijdig door te geven aan Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo, aan uw zorgverzekeraar en aan Infomedics. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten.

Betaling van uw nota

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 30 dagen. Infomedics is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen. Bij te lang uitblijven van de betaling of van uw reactie start Infomedics een incassoprocedure op. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

Aanmelden voor een behandeling

Bij binnenkomst mag u plaats nemen in een van de zitjes. U wordt dan opgehaald door uw behandelaar. Wij verzoeken u vriendelijk om 5 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig te zijn.

Begrotingen

Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Roken

Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk.

Aansprakelijkheid

Waak over uw eigendommen. Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Klachten

Bij Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo doen wij onze uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Heeft u toch een klacht, laat het ons dan weten. Wij zullen onze uiterste best doen om de klacht samen met u op te lossen.

Meer informatie vindt u op de pagina klachtenregeling.

Tot slot

We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken. Deze kunt u dan ook altijd bij ons kwijt.

foto: @lopkefotografie