Ons privacybeleid

Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo gaat altijd vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

Privacyverklaring

We streven ernaar uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaan vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen we de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Categorieën persoonsgegevens

Door het raadplegen van onze website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens achter. Dit gebeurt in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en het kunnen persoonsgegevens zijn. Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze ter verwerking aan ons worden verstrekt.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo verzamelt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derden partijen, als u daarvoor zelf toestemming heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats, indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of als een wettelijke verplichting dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren we de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Om u van dienst te zijn bevat de website van Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo verwijzingen (hyperlinks) opgenomen naar websites van derden. We maken u er graag op attent dat de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn, als u hun websites bezoekt. Aangeraden wordt om de privacyverklaringen van deze websites te lezen, voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten

Heeft u ons persoonsgegevens verstrekt? Dan heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo verzoeken om uw gegevens aan uzelf of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@tpvanoploo.nl. We streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop Tandheelkundige Praktijk Ingrid van Oploo met uw gegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@tpvanoploo.nl of via onze contactpagina.